Η Θεότητα και η Άρκτος: Υβριδική Εικονογραφία και Συμβολισμός στο Çatalhöyük, Joan Marler and Harald Haarmann

Το κείμενο αυτό αποτελεί μετάφραση του άρθρου των Joan Marler and Harald Haarmann The Goddess and the Bear: Hybrid Imagery and Symbolism at Çatalhöyük, που δημοσιεύτηκε το 2007 στο περιοδικό Archaeomythology. Είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον παρακάτω ιστότοπο: Το έργο με τίτλο Η Θεότητα και η Άρκτος: Υβριδική Εικονογραφία και Συμβολισμός…

Περισσότερα